Vill du bli medlem i Uf-rörelsen?


Om du vill bli en länk av den finlandssvenska ungdomskedjan, bör du gå tillväga på följande sätt:
Kontakta den närmaste ungdomsföreningen på din ort. Känner du inte till ortens ungdomsföreningar, lönar det sig att kontakta ditt landskapsförbund.
Kontaktuppgifter hittar du under de blåa knapparna med landskapsförbundens namn, till vänster i menyraden.

FSU, liksom även landskapsförbunden, har inga personmedlemmar. Därför bör man vara medlem i en lokalförening för att den vägen kunna hänga med i rörelsens svängar.


Vill din förening bli medlem i Uf-rörelsen?
Om er förening är intresserad av att bli en medlemsförening i uf-rörelsen, bör ni gå tillväga på följande sätt:
Kontakta ert landskapsförbund med ovanstående metod. Om er förening finns i Nyland, bör ni vara medlem i en av sju lokalförbund Nyland har.

Enbart landskapsförbunden är medlemmar till FSU.

Ni får gärna kontakta FSU eller landskapsförbunden ifall ni har frågor angående medlemskap!