UNGDOMSFÖRENINGSSTIFTELSEN

 

Finlands Svenska Ungdomsförbunds vårmöte 2015 beslöt att ansöka om lov för att grunda en stiftelse, som bär namnet Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsen godkändes av PRS i mars 2016. 

Stiftelsekapitalet som har donerats av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU, Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU, Åbolands Ungdomsförbund ÅUF, Ålands Ungdomsförbund ÅLUF och Ungdomsföreningsrörelsens Stöd UFS, jämte andra privatpersoner inom UF-rörelsen, uppgår till ett belopp om ca 36 000 euro.

Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga uf-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar. Även genom att understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet. 

Stiftelsens styrelse representeras av delegater från FSU, SÖU, NSU, ÅUF, ÅLUF och UFS.

DONATIONER OCH TESTAMENTEN

UF-stiftelsen tar emot donationer och testamenten och ger gratis sakkunnig hjälp. Kontakta FSU:s verksamhetsledare Sebastian Gripenberg, sebastian@fsu.fi eller 050 502 5166.