Genom projektet SPARK vill man blåsa liv i glesbygden

29.08.2017 kl. 15:08

Under de senaste åren har vi sett mer politiskt och allmänt intresse för att återuppliva glesbygden och motverka den rådande trenden, där särskilt unga och välutbildade medborgare flyttar från landsbygden till stadsområden. Ett sätt att motverka denna trend är att främja kultur och fritidsmöjligheter på landsbygden. Detta är det huvudsakliga målet med SPARK, ett 2-årigt projekt, finansierat av Nordiska ministerrådets Nordplus-program. Projektets partnerskapscirkel består av Finland (FSU), Danmark (MOF), Island (HAK) och Estland (TFHS).

Genom projektet har man som avsikt att utveckla nya metoder för att återuppliva glesbygdsområden och säkra dess hållbarhet genom att inom tredje sektorn tillämpa ”invånare hjälper invånare” metoden. Det övergripande syftet med projektet är att tillhandahålla nya kursplaner för frivilliga kulturarbetare i glesbygdsområden med mervärde för medborgerligt och demokratiskt deltagande, samt kommunal sammanhållning. Som bas för kursplanerna som utvecklas används en kompetensrapport som de samarbetande organisationerna framställde under projektets inledande fas, våren 2017. FSU har som avsikt att ordna kurstillfällen under hösten 2017.

Mera information hittas på projektets hemsida: www.nordplus-spark.one.

”Trots landsbygdens avfolkning, har den livskraftiga kulturen och konsten blivit allt viktigare för att människorna skall stanna kvar. Föreningar har börjat inse att konst och kultur är viktigt för tillväxt och överlevnad. Genom att bevara och skapa nya kulturella aktiviteter och annan fritidsverksamhet på landsbygden och genom att introducera dessa metoder för andra icke-statliga organisationer, strävar vi efter att upprätthålla en livskraftig svensk landsbygd i Finland.”

Tomas Järvinen, Verksamhetsledare