Ungdomsföreningsrörelsen - Medlemsföreningar


SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND, SÖU


1:a ungdomsringen

Högnabba uf
Karleby uf
Kronoby uf & nf
Nedervetil uf
Nedervetil hf
Småbönders uf
Terjärv uf
Öja uf & nf


2:a ungdomsringen

Forsby Bollklubb
Kållby uf
Lappfors uf
Lillby uf
Pedersöre uf
Purmo uf
Ytteresse uf
Överesse uf


3:e ungdomsringen

Jeppo uf
Kovjoki uf
Lillö garantiförening
Markby uf
Nykarleby uf
Pensala uf
Socklot uf
Uf Svanen
Ytterjeppo uf


4:e ungdomsringen

Bertby uf
Hellnäsnejdens uf
Kärklax uf
Keskis uf
Kimo uf
Komossa uf
Uf Kusten
Maxmo uf
Oravais uf
Vörå uf


5:e ungdomsringen

Björkö uf
Gerby uf
Grönvalla uf
Iskmo-Jungsund uf
Uf Havsbandet
Uf Hoppet
Karperö uf
Koskö hf
Kvevlax uf
Munsmo hf
Norra Vallgrund uf
Petsmo uf
Replot uf
Rönnvik hf
Singsby hf
Smedsby uf
Uf Skärgården
Solf uf
Sundom uf
Tölby hf
Vallvik hf
Wassor uf
Vikingborg uf-hf
Västerhankmo uf
Wasa uf Skatila
Österhankmo uf-hf


6:e ungdomsringen

Bergö uf
Harrström uf & hf
Korsnäs uf
Malax uf
Molpe uf
Nyby byaförening
Petalax uf
Taklax uf
Uf Strimman
Åminne folkpark
Övermalax uf


7:e ungdomsringen
Böle uf
Norrnäs uf
Nämpnäs uf
Närpes uf
Pjelax uf
Pörtom uf
Rangsby uf
Töjby uf
Yttermark uf
Övermark uf


8:e ungdomsringen

Dagsmark uf
Härkmeri uf
Korsbäck uf
Lappfjärds uf
Sideby uf
Skaftung uf
Svenska föreningen Brahegården
Tjöck & Påskmark uf
Uttermossa uf
Ömossa uf


Övriga

Juthbacka teaterförening
Kilens Hembygdsgård
Korsholms teater
Malax IT-förening
Närpes Teater
Oravais teater
Pedersöre Teaterförening
Rollspelsföreningen Eloria
Sandsund Områdesförening
Skäriteatern
Teater Jacob
Vasa Barn- och Ungdomsteaterförening Teaterbiten
Vasa Bridgeklubb
Dansföreningen Rolling
Korsbäck byaförening
Ungdomsrådet i Närpes


NYLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND, NSU


Östra Nylands Ungdomsförbund, ÖNUF

HV i Pernå
Isnäs uf
Liljendal uf
Mörskom svenska uf
Näse uf
Sarfsalö uf
Sarvlaks uf
SV i Pyttis
SV i Strömfors
Tervik-Tjusterby uf
Tessjö-Marby-Kulla uf
UF Byagillet
UF Framåt
UF Framåt i Virby


Borgåbygdens Ungdomsförbund, BUF

Andersböle-Veckoski ungdomsförening
Drägsby-Tjusterby hembygdsförening
Ebbo ungdomsförening
Emsalö allmogeförening
Finnbynejdens ungdomsförening
Hammars ungdomsförening
Hembygdens väl i Lill-Pellinge
Hembygdens vänner i Gäddrag
Hembygdens vänner i Söderveckoski
Illby ungdomsförening
Jackarby-Renum ungdomsförening
Kråkö bygdeförening
Kullo-Mickelsböle allmogeförening
Pellinge ungdomsförbund
Sannäs ungdomsförening
Svartbäck svenska allmogeförening
Veckjärvi allmogeförening
Wessölandets ungdomsförening
Postbackens garantiförening


Sibbo Ungdomsförbund, SUF

Gumbostrand-Vesterskogen hembygdsförening
Hembygdens vänner i Mårtensby
Hembygdens vänner i Paipis
Hindsby allmogeförening
Immersby idrottsklubb
Norra Paipis idrottsförening
Norra Sibbo ungdomsförening
Södra Sibbo ungdomsförening
Ungdomsförening Fyrbåken
Ungdomsförening Kamraterna
Vänner av hembygden i sydöstra Sibbo


Helsinge-Tusby Ungdomsförbund, HTU

Dickursby ungdomsförening
Gammelstadens ungdomsförening
Helsinge-Kyrkoby ungdomsförening
Kervo svenska ungdomsförening
Klemetskog ungdomsförening
Kårböle ungdomsförening
Käinby hembygdsförening
Malm svenska ungdomsförening
Sottungsby ungdomsförening
Tavastby ungdoms- och allmogeförening
Vanda ungdomsförening
Vanda teaterförening


Esbobygdens Ungdomsförbund, EBUF

Esbo västra ungdomsförening
Fallåker ungdomsförening
Föreningen för nytta och nöje i Noux
Gammelgård ungdoms- och allmogeförening
Hembygdens Vänner i Alberga
Logen i Gröndal UF
Mattbynejdens ungdomsförening
Skärgårdens vänner i Esbo
UF Södrik Svenskar


Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund, KNUF

Evitskog ungdomsförening
Järsö ungdomsförening
Kyrkslätt idrottsförening
Kyrkslätt skärgårds ungdomsförening
Masaby ungdomsförening
Mellersta Kyrskslätt ungdoms- och bygdeförening
Norra Kyrkslätt ungdomsförening
Porkala ungdomsförening
Vohlsnejdens ungdomsförening
Överby ungdomsförening


Västnyländska Ungdomsringen, VNUR

Arbetets vänner i Ekenäs
Backgränd hembygdsförening
Barösunds ungdomsförening
Degerby ungdomsförening
Degerö vänner
Ekenäs danskraft
Ekenäs skärgårds hembygdsförening
Ekenäs teaterförening
Etnokult kulturföreningen
Fagervik undomsförening
Hangö svenska teaterförening
Havsörnarna sjöscoutföreningen
Hembygdens vänner i Snappertuna
Ingå ungdomsklubb
Karis ungdomsförening
Karis östra ungdomsförening
Lappvik ungdomsförening
Norra Tenala hembygdsförening
Pojo ungdomsförening
Prästkullanejdens hembygdsförening
Raseborgs medeltida sällskap
Raseborgs släkt- och bygdeforskare
Raseborgs teatersällskap
Skogby ungdomsförening
Skärgårdens vänner i Snappertuna
Svartå ungdomsförening
Svenska föreningen i Lojo
Södra Sjudeå ungdomsförening
Tenala ungdomsförening
Trollshofda skolhusförening
Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening
Täkter ungdomsförening
Täktom ungdomsförening
Ungdomsföreningen Friska viljor Sjundeå
Ungdomsföreningen Hembygdens väl Bromarf
Vistanäs ungdomsförening
Västnyländska festivalföreningen
Västra Sjundeå ungdomsförening


Övriga

Arbetets vänner i Helsingfors, Teaterkretsen
Föreningen Brage
Haga ungdomsförening
Kårböle gille
Svenska ungdomsklubben
Pro Culturae
Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm
Teaterföreningen Rampfeber
Teaterföreningen Trotsallt


ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND, ÅUF

Bruksteatern r.f.
De Ungas Vänner i Hösgsåra r.f.
De Ungas Vänner på Ålön r.f.
Dragsfjärds Uf r.f.
Folkhälsans Ungdomar i Åboland r.f.
Hembygdens Vänner i Hitis r.f.
Hembygdsföreningen Heimdal r.f.
Houtskärs Uf r.f.
Iniö uf r.f.
Kamratförbundet i Skären r.f.
Kimito Uf r.f.
Korpo Uf r.f.
Lärar- och Elevförbundet vid Åbolands Folkhögsskola r.f.
Mälö Bygdeförening r.f.
Nagu Uf r.f.
Norra Pargas Uf r.f.
Nötö Hembygdsförening r.f.
PargasMalms Uf r.f.
Pederså Uf r.f.
Skräbböle Uf r.f. (gamla sidan)
Skärgårdens Vänner i Houtskär r.f.
Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle r.f.
Teaterboulage r.f.
The Top Radio Club r.f.
Ungdomsgillet i Åbo r.f.
Utö Hembygdsförening r.f.
Vänö Vänner r.f.
Västanfjärds Uf r.f.
Åbo Amatörteaterförening r.f.
Åbo Unga Teater r.f.
Åbo Akademis StudentkårÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND (ÅLUF)

Brändö Hembygdsförening
Eckerö Ungdomsförening
Enklinge Hembygdsförening
Finströms Ungdomsförening
Föglö Ungdomsförening
Geta Ungdomsförening
Hammarlands Ungdomsförening
Hembygdens Väl i Kumlinge
Hembygdens Väl i Wårdö
Hembygdens Vänner i Jomala
Hembygdens Vänner i Sottunga
Kökar Ungdomsförening
Lappo Ungdomsförening
Lemlands Ungdomsförening
Lumparlands Ungdomsförening
Odlingens Vänner
Sunds Ungdomsförening
Södra Vårdös Ungdomsförening
Torsholma Ungdomsförening
Västra Saltviks Väl
Östra Saltviks Ungdomsförening