Projektet LEVER

Projektets målsättning är att utveckla nya metoder och infallsvinklar för att återuppliva  glesbygden och byar som avbefolkas genom att använda ”invånare hjälper invånare” metoden, med föreningar med verksamhet inom tvärkulturell amatörkonst i spetsen. Syftet är att erbjuda tillgängliga och involverande konst- och kulturaktiviteter med mervärde för medborgerligt och demokratiskt deltagande och kommunal sammanhållning.

Projektets huvudsakliga aktiviteter och delresultat:

Det första projektåret: 2016 – förbered och inled:

 1. Inledning av förvaltningsplanering
 2. Initial undersökning
 3. Planerande av lokala pilotstrategier
 4. Inledandet det lokala pilotarbetet (1-2/deltagare landskap)
 5. Inledande spridning, inkl. projekthemsidans design, nyhetsmejl, social media, artiklar, osv.

Det andra projektåret: 2017 – färdiggör pilotarbetet:

 1. Implementera pilotresultaten (1-2/organisation)
 2. Färdiggör och evaluera resultaten av pilotarbetet
 3. Fortsätt spridning, inkl. uppdatering av hemsidan, nyhetsmejl, social media, artiklar, osv.

Det tredje projektåret: 2018 – leverera och uppvärdera mångsidiga resultat:

 1. Publicera en mångsidig handbok med metoder och infallsvinklar, på sex språk, PDF-version
 2. Planera och förverkliga de planerade 5 kultur främjande regionala träningskurserna
 3. Publicera ett mångsidigt kursbokskompendium på sex språk, PDF-version
 4. Fullborda 5 nationella konferenser
 5. Fullborda en transnationell Skandinavisk konferens
 6. Sista spridningen, inkl. uppdatering av hemsidan, nyhetsmejl, social media, artiklar, osv.

 

Partnerskapscirkeln inkluderar sex nationella/regionala förbund från Danmark, Litauen, Polen, Vitryssland och Finland (FSU) som är aktiva inom fältet för volontärkultur och liberal vuxenutbildning.

 

Levers egna hemsida finner ni här