Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf


Ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU:s viktigaste uppgift är att bevaka ungdomsföreningarnas intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk UF-verksamhet i Svenskfinland. FSU sköter om intressebevakning, information, service och rådgivning, nordiskt samarbete och internationell verksamhet och genomför större projekt. Den årliga Barnteaterfestivalen och sångtävlingen Stjärnskottet/Melodi Grand Prix hör till de populäraste evenemangen.

FSU samlar landets svenskspråkiga ungdom kring gemensamma strävanden och verka för den finlandssvenska ungdomens trivsel och trygghet; att utveckla ungdomens andliga och sociala färdigheter; en ökad medborgarfostran och ett större samhällsansvar; att erbjuda sina medlemmar attraktiv och lämplig fritidssysselsättning samt förståelse för internationella och humanitära strävanden.

FSU främjar ett aktivt demokratiskt medborgarskap samt stärka och förkovra den finlandssvenska identiteten, kulturen och sammanhållningen. Förbundet strävar efter att stöda de svenskspråkiga ungdomarnas självständighetsprocess och samla dem kring gemensamma kulturella strävanden.

Förbundet har fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund rf NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och Ålands Ungdomsförbund rf samt en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS).

FSU skapar förutsättningar för de fyra landskapsförbunden att bedriva sin verksamhet. Det sker genom intressebevakning, information, koordinering, service, projekt och gemensamma synergiska strategier.