Tor Holms Minnesfond


Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. upprätthåller en minnesfond som namngetts efter en av förbundets tidigare generalsekreterare, Tor Holm. Minnesfondens medel skall användas för FSU:s pjäsbibliotek eller för ändamål som gagnar förbundets teaterverksamhet, t ex studieresor. Om ni vill understöda ungdomsföreningsrörelsens amatörteaterverksamhet, kan man göra det genom en inbetalning till Tor Holms minnesfond. FSU har tryckt upp en adress (hälsningskort) för minnesfonden. Kontakta förbundskansliet för att erhålla den och för närmare information om minnesfonden.
 

TOR HOLMS MINNESFOND
Aktia, 405510 - 2114918


Vem var Tor Holm?

text av Anders G. Lindqvist


Tor Holm var en av de sista finlandssvenska idealisterna. Ändå var hans realism jordnära och väl förankrad i vardagen. Han trodde på ungdomsföreningsrörelsens uppgift och betydelse, ingalunda för att den gav honom ett anspråkslöst levebröd utan för att han i den såg en bred finlandssvensk folkrörelse med mångförgrenade samhällseffekter. Han föddes i Helsingfors den 14 januari 1921 och avled i Esbo den 27 juni 1984.


Tor Holm knöts till uf-rörelsen 1951. Till att börja med delade han sin tid mellan förbundskansliet och Svenska flickskolan, där han efter avlagd fil.kand.-examen hade inlett en 15-årig lärargärning med historia som huvudämne. Uf-rörelsen blev han trogen i 30 år, största delen av tiden som FSU:s generalsekreterare. Andra former av föreningsverksamhet som passerade genom hans intressesfär och där han gjorde aktiva insatser var teater och politik på det lokala planet.


Som FSU:s generalsekreterare hade Tor Holm blick för de stora linjerna, han kunde skilja på väsentligt och oväsentligt. Han ställde sitt gedigna organisationstekniska kunnande till uf-arbetets förfogande, men det var aldrig något knappologiskt exellerande i finesser utan raka tag, vettigt anpassade efter realistiska målsättningar.


Tor Holm var nylänning i själ och hjärta men skulle aldrig ha sänkt sig till ett regionalpatriotiskt tänkande i sin uf-gärning. Rörelsen var en helhet, sammanhållningen viktig, allas insats värdefull. Egen fördel och egna förmåner tänkte han inte på. FSU gick alltid i första hand. Han kände sitt ansvar som uf-arbetets högsta tjänsteman men var kemiskt fri från chefslater. Han hade saklig respekt för sina förtroendevalda förmän men lät sig inte bländas av något förbundsstyrelseagerande.
 

Tor Holm kunde vara rätt barsk om det ville sig, kanske en svit av hans katederverksamhet. Men barskheten satt på ytan. I goda vänners lag – och goda vänner hade han runt om i Svenskfinland – trivdes han och avslöjade sitt verkliga jag: humanisten, liberalen, idealisten.
Allt detta sammantaget var ett fullgott motiv till inrättande av Tor Holms minnesfond 1988. För senare generationer är han bara ett namn, om ens det. De som var med redan på hans tid minns gärna det goda samarbetet med honom, hans flit och pliktkänsla. Han var en verklig trotjänare.