Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

Gripenberg ny verksamhetsledare

28.11.2018 kl. 13:28
FSU har valt Sebastian Gripenberg till ny verksamhetsledare

Gripenberg ny verksamhetsledare på FSU

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. har valt Sebastian Gripenberg till ny verksamhetsledare. Gripenberg inleder arbetet genast efter årsskiftet och efterträder Tomas Järvinen som har valts till VD för Folkhälsan Utbildning Ab. 

- I dag står demokratin inför allvarliga utmaningar i många länder.  Det är särskilt viktigt att inkludera unga i demokratins strukturer och mekanismer. Annars kommer vi inte i framtiden att kunna ta demokratin för given. Nu är det dags att ta hand om demokratins gräsrötter; frivilligorganisationer, fri bildning, talkoarbete. Här spelar UF-rörelsen en väsentlig roll. Den är en stark organisation som finns i hela Svenskfinland och har ett vidsträckt uppdrag. Jag ser framemot att arbeta med viktiga frågor tillsammans med rörelsens eldsjälar, säger Gripenberg. 

Sebastian Gripenberg har studerat statskunskap och offentlig förvaltning och kommer till FSU från Svenska folkskolans vänner, var han arbetar som specialsakkunnig för analys och utvärdering. Gripenberg har tidigare arbetat vid Svenska social- och kommunalhögskolan och Svenska Handelshögskolan och fungerade under åren 2002-2013 som förbundsordförande för FSU.