Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

FSU söker ny verksamhetsledare

24.10.2018 kl. 12:58
FSU lediganslår befattningen som verksamhetsledare för förbundet

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf lediganslår befattningen som verksamhetsledare för förbundet.

Verksamhetsledarens arbete omfattar att leda förbundet administrativt i samarbete med styrelsen. I arbetsuppgifterna ingår förbundets ekonomi, administration, intressebevakning, utveckling, uppföljning och utvärdering samt kontakten med medlemsförbunden. Därtill fungerar du som förman för förbundets personal.

Vi önskar att du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift samt kunskap om ekonomihantering. Du kan sköta bidragsansökningar samt uppföljning och rapportering. Du kan jobba självständigt och ta egna initiativ och har kunskap om föreningsarbete.

Vi erbjuder en tillsvidare anställning på heltid. Arbetsplatsen är huvudsakligen på förbundets kontor i Helsingfors, men arbetsområdet täcker hela Svenskfinland. Flexibel arbetstid med viss andel kvälls- och veckoslutsarbete ingår.

Skicka din ansökan med CV och löneanspråk samt referens till FSU, e-post niclas@nyfore.fi eller via post: Finlands Svenska Ungdomsförbund, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors, så att de är oss tillhanda senast den 9.11.2018. Vi avser att tillsätta posten den 1.1.2019 eller så fort som möjligt.

För närmare information gällande befattningen och uppgifterna, kontakta förbundsordförande Niclas Sandnabba, 050 521 8551.

 

Finlands Svenska Ungdomsförbund är ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation. FSU:s uppgift är att bevaka ungdomsföreningarnas intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk UF-verksamhet i Svenskfinland. Förbundet sköter intressebevakning, information, service och rådgivning samt internationellt samarbete. Därutöver verkar FSU som amatörteaterförbund och är en gedigen projektaktör i Svenskfinland. Förbundet har fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund rf NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och Ålands Ungdomsförbund rf samt en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS). Mera information www.fsu.fi.