Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

Yhdessä Tillsammans

25.10.2018 kl. 14:37
Vi efterlyser ungdomsgrupper till pilotprojektet Yhdessä – Tillsammans!

Att det brister i attitydklimatet gentemot olika språkminoriteter i Finland framkommer i regeringens rapport från 2017. I samarbete med Suomen Nuorisoseurat vill Finlands Svenska Ungdomsförbund förverkliga pilotprojektet Yhdessä-Tillsammans, ett projekt med målsättningen att upplysa ungdomar om den andra inhemska språkkulturen och därmed förebygga den negativa bild som för tillfället råder mot språkminoriteter i Finland.

 

 

Genom pilotprojektet "Yhdessä – Tillsammans" vill vi värva finskspråkiga och svenskspråkiga ungdomsgrupper, och ge dessa möjlighet att gästa den andra språkgruppens verksamhet och miljö.

Deltagargrupperna arrangerar med stöd av projektet ett evenemang som sker under 2019, där man bjuder in den andra språkgruppen. Den arrangerande gruppen stöds av projektet med upp till 500 euro för arrangemanget. 

Vad är det som präglar vardera språkkultur? Vad finns det för skillnader? Finns det tydliga skillnader? Vad finns det för attityder och fördomar?

I samband med tillfällena svarar den gästande gruppen på en anonym enkät med frågor som berör skillnaden mellan de olika språkkulturerna. Svaren står som grund för en utredning kring ämnet i fråga. Utredningen görs av Finlands Svenska Ungdomsförbund.

Kom med och skapa projektet Yhdessä – Tillsammans!

Genom projektet får du: lära känna nya människor, vara med och skapa någonting unikt och samtidigt lära dig något nytt om den andra inhemska språkkulturen.

FAKTA:

  • Minst 10 personer per grupp
  • Ungdomarna bör vara mellan 15–25 år
  • Besöken sker under en dag/kväll
  • Projektgrupperna erbjuds ett stöd på upp till 500 euro för att förverkliga tillfället.
  • Ungdomsgruppen planerar och genomför tillfället med stöd av projektet. Tillfället bör ske under 2019!
  • Bägge grupperna kommunicerar på sitt eget modersmål.
  • Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och Suomen Nuorisoseurat står för kontakten mellan de olika språkgrupperna
  • Bandkväll? Workshop? Språkcafe? Storytelling? Sits? Filmkväll? Hur vill ni presentera er språkkultur?

 

Skicka en ansökan om att delta i projektet eller förfrågningar per e-post till: yhdessatillsammans@fsu.fi. Ange dina kontaktuppgifter samt berätta kortfattat: vad ni är för grupp, hurdant tillfälle ni vill arrangera, samt en preliminär tidpunkt för tillfället.

 

 

 

Projektet är en del av Svenska kulturfondens strategiska Hallå-program, en storsatsning för en levande flerspråkighet i Finland 2018-2021