Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

UF-föreningar: Ansök om understöd!

07.05.2018 kl. 09:43
Nu kan UF-föreningar ansöka om understöd från FSU senast 27 maj 2018

Ansök om understöd till din UF-medlemsförening!

Medlemsföreningar inom UF-rörelsen kan ansöka om understöd av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU till olika projekt som faller inom ramarna för ungdomsverksamhet. Ansökningsperioden är 7 – 27 maj 2018. 

Den fritt formulerade ansökan bör innehålla en presentation av projektet samt en budget. Projektet bör ha klara ramar och det bör framkomma hur den gagnar den unga medlemskåren. Projektet bör äga rum under år 2018. Understödet kan även ansökas med motiveringen att premiera en duktig ung person med koppling till den ansökande föreningen. Det högsta enskilda understödsbeloppet är 1000 euro.

Ansökningarna bör sända till e-postadressen fsu@fsu.fi senast söndagen den 27 maj 2018. FSU:s styrelse tar ställning till ansökningarna under mötet 3.6 och återkommer därefter med svar.