Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

Sök teaterunderstöd

26.03.2018 kl. 12:57
Amatörteatergrupper tillhörande FSU kan senast 4.4 söka om teaterunderstöd
Ansök senast 4.4..2018 om produktions- och/eller marknadsföringsstöd. Närmare info och blankett - https://teater.fi/sv/understod.
OBS! Gäller enbart för amatörteatergrupper som tillhör FSU!