Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

Renoveringsbidrag till föreningshus

09.03.2018 kl. 10:06
I år har fördelats 1,7 miljoner euro till renoveringsbidrag för föreningshus. Av den potten får de finlandssvenska UF-husen 225 000,00 euro. Här nere kan du kolla vilka alla UF-hus som beviljats statligt renoveringsbidrag 2018.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.

Beviljade statliga renoveringsbidrag 2018

Nyland:
Evitskog Ungdomsförening r.f. Övidsborg - 1600€
Svenska Föreningen i Lojo r.f. Åsvalla - 8100€
Kullo-Mickelsböle Allmogeförening r.f. Byagården - 5400€
Karis Ungdomsförening r.f. - 14000€
Södra Sjundeå Ungdomsförening r.f. Borgvik - 7600€
Malm Svenska Ungdomsförening r.f. Solhem - 13300€
Porkala Ungdomsförening r.f. Rigårdsnäs - 9000€
Vistanäs Hembygdsförening r.f. Tallåsa - 6000€
Järsö Ungdomsförening r.f. Bergåsa - 4800€
Kyrkslätts Skärgårds Ungdomsförening r.f. Runhälla - 1800€
Pellinge Ungdomsförbund r.f. Skärgårdshemmet - 4800€
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. Midgård - 6600€
Tavastby Svenska Ungdoms- och Allmogeförening r.f. Bygård - 4800€

Nyland totalt: 87800€

Åboland:
Hembygdens Vänner i Hitis r.f. Furutorp - 16200€
Pederså Ungdomsförening r.f. Ljungborg - 4000€

Åboland totalt: 20200€

Österbotten:
Petalax Ungdomsförening r.f. - 20000€
Björkö Uf Stjärnan r.f. Stjärnan - 1500€
Munsmo Hembygdsförening r.f. Munsmo Byagård - 3600€
Norra Vallgrund Ungdomsförening r.f. Ungdomshuset - 16000€
Replot Ungdomsförening r.f. Replot ungdomslokal - 6400€
Solf Ungdomsförening r.f. - 8000€
Uf Hoppet r.f. - 7500€
Sundby Ungdomsförening r.f.- 8000€
Juthbacka Teaterförening r.f. Kulturhuset Scala - 2000€
Sundom Ungdomsförening r.f. Dansbacka - 24000€
Vörå Ungdomsförening r.f. - 20000€

Österbotten totalt: 117000€

FSU-husen totalt: 225 000€