Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

Enkät om LEVER projektet

06.03.2018 kl. 08:50
Den här enkäten är en del av evalueringen av det arbetet som har förverkligats under andra verksamhetsåret i det treåriga projektet: "LEVER - Voluntary culture as leverage of cross-cultural activities in sparsely populated areas with added value for democratic participation and community bonding”.

Enkäten har översatts till fem olika språk, i enlighet med de projektpartners Lever har. Enkäten besvaras av respondent grupper från varje land, som representerar:
- Personer som representerar kulturföreningar och kulturella grupperingar
- Personal i offentliga kultur och utbildningsinstitutioner
- Andra intressenter, såsom politiker, anställda vid kommunala kulturella avdelningar, media, övriga föreningar etc

Tack för din tid!