Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

Anders G. Lindqvist ur tiden

08.02.2018 kl. 09:10
En förgrundsfigur inom den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen har avlidit

Anders G. Lindqvist 1931-2018

Anders G. Lindqvist var en förgrundsfigur inom den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen från 1960-talet ända fram till i dag. Ingen annan enskild person har under den här tiden i lika hög grad påverkat den samlade rörelsen.

Hangöpojken Anders var aktiv inom UF-rörelsen hela sitt liv. Han framhöll alltid hur deltagandet som 15-åring i en två veckor lång kurs för ungdomar, arrangerad av NSU, för alltid utstakade hans engagemang för rörelsen.

Anders G. Lindqvist valdes till förbundsordförande för Finlands Svenska Ungdomsförbund 1962, en post han behöll i tio år. Han var senare en drivande kraft i Ungdomsföreningsrörelsens Stöd, allt sedan föreningens tillkomst 1981. Lindqvist skrev den första delen av den finlandssvenska UF-rörelsens historia, En folkrörelse väller fram, som utkom 2006 då FSU firade 100-årsjubileum. Hans sista bok var biografin över UF-rörelsens grundande gestalt, Johannes Klockars. Biografin Johannes Klockars – Folkbildningens trotjänare, utkom hösten 2017 i SFV:s biografiserie. Här bör också nämnas Lindqvists minutiösa utredning och förteckning av alla finlandssvenska ungdomsföreningar, publicerad i skriften Ungdomsföreningarnas mångfald (2003).

Lindqvist hade en nyckelroll i UF-rörelsens 100-årsjubileum 1988, då hans insatser för rörelsen och många andra samhälleliga arenor belönades med riddartecknet av första klass av Finlands Vita Ros. Han medverkade aktivt i arrangemangen inför FSU:s 100-årsjubileum 2006 och UF-rörelsens 125-årsjubileum år 2013. Han var dessutom medlem i strategigruppen UF Framtid, som FSU tog initiativ till åren 2009–2011.

Lindqvist kallades till hedersordförande för FSU 2006 och tilldelades FSU:s första förtjänsttecken i guld vid UF-rörelsens 125-årsjubileum.

Anders G. Lindqvist var en varm, vänlig, aktiv och oändligt idérik kämpe i vår rörelse. Han ställde gärna upp för att diskutera kvistiga frågor med senare aktiva och hade alltid kloka råd och belysande anekdoter. Föreningsmöten med honom var aldrig exerciser i formalia utan ett genuint dryftande av framkomliga vägar. Hans arbete för UF-rörelsen, hans personliga exempel och hans många skrifter, är ett rikt arv för dagens UF-rörelse att förvalta.

Sebastian Gripenberg och Henry Rask