Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

UF-strategisemi 27-28.1.2018

21.12.2017 kl. 14:43
Intresserade bedes anmäla sig senast 31.12.2017 till nämnda seminarium

Strategiseminarium 27-28.1.2018 i Tammerfors

FSU arrangerar ett liknande strategiseminarium 27-28.1.2018 som senaste vinter i Tammerfors. Under seminariet behandlas och diskuteras även andra aktualiteter förutom det påbörjade strategiarbetet från senaste vinter.

Seminariet ordnas denna gång i Luckans utrymmen i Tammerfors och inleds lördag 27 januari kl. 12. 

Landskapsförbunden samlar ihop sina intresserade deltagare och anmäler dem senast den 31.12.2017 till FSU gärna per e-postadressen fsu(at)fsu.fi. Meddela senast då eventuella behov av hotellövernattning samt matallergier. Om anmälningar meddelas senare i januari, bör landskapsförbunden ta i beaktande att det kan bli dyrare kost- och logipris då FSU måste meddela dylika genast i början av januari.