Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

Mötesmaraton 23 april i Helsingfors

15.03.2017 kl. 09:06
FSU:s vårmöte, -styrelsemöte, Kultrurfabriken Ab:s bolagsstämma och årsmötet för Ungdomsföreningsrörelsens Stöd arrangeras söndag 23 april i Helsingfors
Det blir något av "mötesmaraton" söndag 23 april 2017 i Allianshuset, Stinsgatan 1 (Böle/Pasila), Helsingfors. Tidtabellen för de olika mötena enligt följande:
11:45 FSU:s styrelsemöte
13:30 FSU:s vårmöte
14:30 Kulturfabriken Ab:s bolagsstämma
15:00 Ungdomsföreningsrörelsen Stöd r.f:s årsmöte där Anders G. Lindqvist inleder med presentationen av sin bok om Johannes Klockars.

Kallelsen till FSU:s värmöte här.

Beträffande UFS-årsmötet som kommer till sist, inleder alltså Anders G. Lindqvist med en muntlig presentation om boken han skrivit om Johannes Klockars. Boken utkommer senare under året. Efter presentationen tar möteshandlingarna vid och ännu efter själva årsmötet håller UFS-styrelsen ett kort och snabbt konstituerande möte.